Brak produktów w koszyku

Regulamin

1. INFORMACJE

Właścicielem sklepu internetowego www.brillanteboutique.pl jest:

BRILLANTE Anna Wesoły
Kwiatowa 7
44-164 Rzeczyce
NIP 954-251-14-63
REGON 365-667-431

Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: sklep@brillanteboutique.pl oraz infolinii: 501 607 188 (koszt połączeń wg taryfy operatora).

2. DEFINICJE

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.brillanteboutique.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
„Sprzedawca” – Brillante Anna Wesoły Kwiatowa 7  44-164 Rzeczyce NIP 954-251-14-63 REGON 365-667-431
„Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.brillanteboutique.pl oraz jej podstronach,
„Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
„Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
„Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna jest w zakładce Polityka prywatności,

3. POSTAWIENIA OGÓLNE

Celem działania Sklepu jest sprzedaż detaliczna odzieży damskiej.
Ceny znajdujące się na stronie sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki.
Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki Prywatności.
Korzystanie ze Sklepu oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki.
Sprzedający informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Minimalne różnice w odbiorze kolorów produktów mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora. Wymiary produktów mogą różnić się nieznacznie od podanych w ofertach – dopuszczalne jest wahanie +/- 2 cm w rozmiarach ubrań.
Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu są własnością Sprzedającego i nie zgadza się on na ich wykorzystywanie bez jego zgody.

4. REJESTRACJA I LOGOWANIE

Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest rejestracja (utworzenie) Konta użytkownika lub tzw. zakupy bez rejestracji (podanie danych umożliwiających dokonanie zamówienia, bez możliwości późniejszego logowania na konto klienta). Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania umowy, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień.
Aby utworzyć Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towarów oraz hasło. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Po zalogowaniu Klient posiada w każdej chwili wgląd w swoje dane oraz posiada możliwość ich zmiany korzystając z zakładki “Twoje dane”.
Klient wysyłając formularz rejestracyjny tym samym oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował poniższy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.
Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do sklepu internetowego brillanteboutique.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła.

5. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

W Sklepie można składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: - założenie konta z loginem i hasłem, - złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję “do koszyka” na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku “Pokaż koszyk” w okienku popup lub klikając pozycję "Koszyk" w menu głównym strony.
Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia. Korzystając z przycisku “Wprowadź dane do faktury” Klient wskazuje kolejno: - adresemail, - dane kontaktowe, - adres dostawy, na jaki mają być dostarczone wybrane wcześniej produkty. Korzystając z przycisku "Dodaj adres", Klient ma mozliwość dodania alternatywnego adresu do wysyłki, który zostanie zapamiętany dla konta pod nazwą podaną w polu "Etykieta adresu". W kolejnych krokach Klient zaznacza pola wyboru metody wysyłki i metody płątności. Do ukończenia procesu zakupu konieczne jest zapoznanie się z warunkami sprzedaży i zwrotów i zaakceptowanie ich postanowień klikając checkbox. Opcjonalnie w procesie zamówienia moliwe jest wypełnienie pola "Wpisz kod kuponu" w celu uzyskania rabatu określonego dla uzyskanego wcześniej kodu promocyjnego. W przypadku chęci przekazania dodatkowych informacji dla sprzedającego należy uzupełnić pole "Notatki i sugestie".
Dokonanie powyższych czynności zakończone naciśnięciem przycisku “Zamówienie” lub "Potwierdzenie zamówienia"oznacza złożenie zamówienia w sklepie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Poprzez kliknięcie w ikonę “Zamówienie” lub "Potwierdzenie zamówienia" Klient akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.

Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia.
Zamówienia będą przyjmowane do realizacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu przez Klienta zamówienia.
Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie – zwykle w terminie 24 godzin.
W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i – gdy dokonano przedpłaty – całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi.
Zamówienia w sklepie nie będą realizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia bądź w przypadku podania niekompletnych danych osobowych, w tym błędnego, nieprawdziwego lub niekompletnego adresu dostawy towarów.

7. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

Klienci mogą dokonywać płatności za złożone zamówienia bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy.
Sklep umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Dotpay i PayPal.
Koszt wysyłki kurierskiej na terenie Polski wynosi: po przedpłacie – 20zl, za pobraniem – 25zł.Koszt wysylki do paczkomatu na terenie Polski wynosi 11zl i jest płatne z góry.Koszt wysyłki realizowany przez pocztę polską za granicę wynosi 35zł. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 48 godzin, licząc dni robocze. W przypadku płatności PayU lub przelewu , termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. WARUNKI REKLAMACJI TOWARÓW

Reklamacje, tj. zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową, będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy wysłać na koszt Klienta na adres: Brillante Anna Wesoły ul. Kielecka 17g 44-164 Gliwice
Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru z dołączonym formularzem reklamacyjnym dostępnym w załączniku do niniejszego Regulaminu.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.
W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sklepu na adres Klienta.
Gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pełną sumę za wadliwy towar, wraz z dodatkowymi poniesionymi kosztami wysyłki, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY/ZWROT PRODUKTÓW

Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Brillante Anna Wesoły ul. Kielecka 17G 44-164 Gliwice lub pocztą elektroniczną na adres email Sprzedawcy: sklep@brillanteboutique.pl.
Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, za wyjątkiem kosztów związanych z dostarczeniem produktu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy.
Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz wraz z formularzem zwrotu do Sprzedawcy oraz paragonem niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
Adres do zwrotów, to: Brillante Anna Wesoły ul. Kwiatowa 7 44-164 Rzeczyce
Wzór formularza zwrotu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

10. OCHRONA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Klauzula Informacyjna RODO

Informacja o zbieraniu danych osobowych (związana z zastosowaniem od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – znanym jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych:

Administratorem danych osobowych jest Brillante Anna Wesoły z siedzibą w Rzeczycach ul. Kwiatowa 7 .
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 18. miesięcy od dnia nadania przesyłki.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kopii tych danych.
Źródłem danych osobowych jest nadawca przesyłek.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c i lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zakupów i wysyłki towaru.

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.


Załącznik do Regulaminu

FORMULARZ ZWROTU

FORMULARZ REKLAMACJI